Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo - december 2019
Ponedeljek, 13 Januar 2020 09:31

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 31.12.2019

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,52%

naložbe v netržne vrednostne papirje

75,04%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,00%

ostalo

22,44%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

347.017,60 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.672.835,16 €

Китовые акулы.

Плавание китовой акулы зависит от махов хвостового плавника. Размер рта у акул очень большой и опасный.

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - november 2019
Četrtek, 12 December 2019 09:27

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na 30.11.2019

 

 

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,64%

naložbe v netržne vrednostne papirje

74,99%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

22,36%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,00€

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99€

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60€

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64€

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

363.603,00€

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54€

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78€

 

10.689.420,56€

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 

 
Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico
Ponedeljek, 02 December 2019 09:19

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov,

Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

 

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

 

Na dan 30.11.2019 je bilo v registru imetnikov delnic družbe Hram holding, d.d., Ljubljana, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d.:

1. skupno število vseh izdanih delnic 4.282.596,

2. skupno število lastnih delnic 401.553 oziroma 9,376% izdanih delnic in

3. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.881.043.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 02.12.2019

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - oktober 2019
Sreda, 13 November 2019 09:11

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 31.10.2019

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,63%

naložbe v netržne vrednostne papirje

74,91%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

22,44%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

362.327,20 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.688.144,76 €

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 05.11.2019
Sreda, 06 November 2019 11:22

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 24. seji dne 19.07.2017 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 428.259 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni in s posli sklenjenimi na neorganiziranem trgu kapitala.

Družba obvešča javnost, da je dne 05.11.2019 pridobila 42.355 lastnih delnic v skupni vrednosti 21.177,50 EUR. Posel je bil izveden z neposredno pogodbo, upoštevaje skupščinski sklep.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 359.198.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 401.553, kar prestavlja 9,376% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 06.11.2019

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - september 2019
Petek, 11 Oktober 2019 08:19

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

30.09.2019

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,90%

naložbe v netržne vrednostne papirje

74,64%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,03%

ostalo

22,44%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

400.601,20 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.726.418,76 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nerevidirano polletno poročilo družbe Hram holding, d.d. in skupine Hram holding
Četrtek, 26 September 2019 08:21

Na podlagi 136. in 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, družba Hram holding, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

 

Uprava družbe Hram holding, d.d. na podlagi določil veljavne zakonodaje objavlja nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Hram holdnig, d.d. in skupine Hram holding, za prvo polletje 2019.

 

 

To obvestilo bo dostopno na spleni strani družbe www.hram-holding.si za obdobje najmanj desetih let.

 

 

Uprava

 

Polletno poročilo

 
Mesečno poročilo - avgust 2019
Četrtek, 12 September 2019 08:09

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

 31.08.2019

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,90%

naložbe v netržne vrednostne papirje

74,57%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

22,52%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

401.877,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.727.694,56 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Objava sklepov 26. skupščine delničarjev
Ponedeljek, 02 September 2019 08:13

OBJAVA SPREJETIH SKLEPOV

na 26. skupščini delničarjev

družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne 30.08.2019

 

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 30.08.2019 na sedežu družbe, na kateri je bilo od skupno 4.282.596 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 359.198 delnic), prisotnih 2.911.490 delnic, kar predstavlja 67,984 % osnovnega kapitala družbe oz. 74,208 % glasovalnih pravic.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Ljubljana, 02.09.2019

 

Uprava

 

 

Sklepi 26. skupščine delničarjev

 
Mesečno poročilo - julij 2019
Ponedeljek, 05 Avgust 2019 07:55

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

31.07.2019

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,92%

naložbe v netržne vrednostne papirje

74,49%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,14%

ostalo

22,45%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

404.428,60 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.730.246,16 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Letno poročilo 2018
Ponedeljek, 29 April 2019 09:03

Letno poročilo 2018

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 134. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana v prilogi tega obvestila objavlja revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Hram Holding za poslovno leto 2018.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka desetih let.

 

Uprava

 

Ljubljana, 29.04.2019

 

 

Letno poročilo 2018

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL