Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Objava odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe
Sporočila za javnost

Na podlagi 56. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) in veljavne zakonodaje

družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana,

objavlja naslednje sporočilo:

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena ZPre-1 ciljna družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, objavlja, da je dne 1.12.2021 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev opr. št.: 40201-7/2021-18 z dne 29.11.2021, s katero ta ugotavlja, da je prevzemna ponudba prevzemnika SVEMA TRADE d.o.o., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana za 4.282.596 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ST1R zmanjšano za 3.739.626 delnic, ki so že v lasti prevzemnika, torej skupno za 542.970 navadnih imenskih kosovnih delnic istega razreda z glasovalno pravico oznake ST1R ciljne družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, ki je trajala od vključno 27.10.2021 do vključno 23.11. 2021, uspešna.

Agencija za trg vrednostnih papirjev v obrazložitvi odločbe navaja, da jo je prevzemnik v skladu s tretjim odstavkom 54. člena Zakona o prevzemih obvestil, da je v času od vključno 27.10.2021 do vključno 23.11. 2021 prevzemno ponudbo sprejelo 26 akceptantov, ki so bili imetniki 136.594 delnic ciljne družbe z oznako ST1R, ki so bile predmet prevzemne ponudbe, kar predstavlja 3,19 odstotka vseh delnic ciljne družbe z oznako ST1R. V prospektu za prevzemno ponudbo delnic ciljne družbe oznake ST1R prevzemnik ni določil najmanjšega števila delnic oznake ST1R za katere mora biti sprejeta prevzemna ponudba, da se šteje za uspešno, zato Agencija ugotavlja, da je predmetna prevzemna ponudba uspela.

Odločba o izidu prevzemne ponudbe se nahaja v priponki.

To obvestilo, skupaj z odločbo o izidu prevzemne ponudbe, bo objavljeno na uradni spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od 1.12.2021 dalje do dneva izteka predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 1.12.2021

HRAM HOLDING d.d.

Sašo Tanko, direktor

Zadnjič posodobil Četrtek, 02 December 2021 10:29