Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Pojasnilo v zvezi z vprašanjem delničarja
Sporočila za javnost

Pojasnilo v zvezi z vprašanjem, postavljenim s strani delničarja na 28. redni seji skupščine družbe Hram Holding d.d., dne 30.08.2021, glede transparentnosti obveščanja in enakovrednega obveščanja vseh delničarjev

 

Promet z delnicami družbe ( ST1R ) na Ljubljanski borzi d.d. je bil v zadnjih desetih letih zelo skromen. Vletu 2020 je promet z delnicami ST1R na Ljubljanski borzi d.d. tako znašal samo 6.067 delnic v vrednosti 2.300 EUR, hkrati pa je vzadnjih letih glavnino ponujenih delnic, skladno s skupščinskimi sklepi, odkupila družba sama. Glede na obseg prometa in glede na to, da so stroški kotacije in ostali s kotacijo povezani stroški presegali 20.000 EUR letno, nadaljnja kotacija po mnenju družbe ni bila več smiselna in je povzročala družbi nepotrebne visoke stroške. V skladu s tem, je bil na 27. redni skupščini delničarjev oktobra 2021 podan predlog za umik delnic iz trgovanja na Ljubljanski borzi, ki je bil sprejet z več kot 9/10 osnovnega kapitala.

 

Tako družba Hram Holding, d.d. ni več javna družba in s tem po določilih veljavne zakonodaje ni več podvržena reviziji in konsolidaciji računovodskih izkazov, upošteva pa vse postopke in načine poročanja ter obveščanja, predpisane in veljavne za družbe, ki po kriterijih Zakona o gospodarskih družbah niso velike oz. srednje družbe.

 

Družba je že do sedaj in bo tudi v prihodnje, ne glede na to, da ni več podvržena reviziji, poslovala transparentno in upoštevala visoke standarde poslovanja.

 

 

Direktor družbe

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 13 September 2021 12:20