Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Nakup lastnih delnic - 13.06.2017
Torek, 13 Junij 2017 06:33

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 06.06.2017 do vključno 09.06.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 1.919 lastnih delnic v skupni vrednosti 729,22 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 320.197.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 322.116, kar prestavlja 7,522% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 13.06.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - maj 2017
Ponedeljek, 12 Junij 2017 07:47

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

Mesečno poročilo na dan

 31.05.2017

 

 
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

3,40%

naložbe v netržne vrednostne papirje

67,58%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

29,01%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

519.022,14

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78

 

10.844.839,70

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 06.06.2017
Torek, 06 Junij 2017 07:15

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 30.05.2017 do vključno 02.06.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 2.730 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.037,40 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 317.467.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 320.197, kar prestavlja 7,477% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 06.06.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 30.05.2017
Torek, 30 Maj 2017 06:59

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 22.05.2017 do vključno 25.05.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 3.020 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.147,60 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 314.447.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 317.467, kar prestavlja 7,413% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 30.05.2017

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 23.05.2017
Torek, 23 Maj 2017 06:44

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 08.05.2017 do vključno 19.05.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 3.727 lastnih delnic v skupni vrednosti 1.416,26 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 310.720.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 314.447, kar prestavlja 7,342% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 23.05.2017

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - april 2017
Četrtek, 11 Maj 2017 08:52

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 30.04.2017

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

3,52%

naložbe v netržne vrednostne papirje

67,38%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

29,09%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

539.868,42 

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 

 

10.865.685,98 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 09.05.2017
Torek, 09 Maj 2017 06:58

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

Nakup lastnih delnic

 

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ 434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 25.04.2017 do vključno 05.05.2017 na Ljubljanski borzi odkupila 2.542 lastnih delnic v skupni vrednosti 965,96 EUR. Posrednik pri nakupih je bila Ilirika borznoposredniška hiša, d.d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 308.178.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 310.720, kar prestavlja 7,255% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 09.05.2017

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Letni dokument 2016-2017
Petek, 28 April 2017 08:01

Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja letni dokument

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 63. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Hram holding, finančna družba, d.d., objavlja Letni dokument, ki vsebuje seznam vseh informacij, ki so bile skladno z veljavnimi predpisi s področja vrednostnih papirjev objavljene v zadnjih 12 mesecih in so javnosti dostopne preko sistema elektronskega obvščanja Ljubljanske borze d.d.(SEO-net) ter na spletni strani družbe.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 28.04.2017

 

Hram holding, finančna družna, d.d.

Uprava

 

Letni dokument 2016-2017

 
Izjava o upravljanju družbe in skladnosti s kodeksom
Sreda, 26 April 2017 10:07

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Izjavo o upravljanju družbe in skladnosti s Kodeksom

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 25.04.2017

Uprava

 
Seznam sklenjenih poslov s povezanimi osebami v letu 2016
Sreda, 26 April 2017 09:53

Seznam sklenjenih poslov s povezanimi osebami v poslovnem letu 2016

 

Na podlagi določil Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. 68/2007) in 5. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur.l. 99/2007) ter 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l. 67/2007) uprava družbe

HRAM HOLDING, FINANČNA DRUŽBA, d.d.

objavlja

Seznam poslov s povezanimi osebami v letu 2016.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 

Ljubljana, 26.04.2017

 

 
Letno poročilo 2016
Sreda, 26 April 2017 08:23

 

 

Letno poročilo 2016

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana v prilogi tega obvestila objavlja revidirano nekonsolidirano letno poročilo družbe Hram Holding, d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Hram Holding za poslovno leto 2016.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka desetih let.

 

Uprava

 

Ljubljana, 26.04.2017

 

Letno poročilo 2016

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL