Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo - januar 2015
Torek, 10 Februar 2015 08:35

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan 31.01.2015

 

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

5,03%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,35%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

34,60%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

941.850,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.232.932,26 €

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 09.02.2015
Ponedeljek, 09 Februar 2015 08:02

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 03.02.2015 do vključno 06.02.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 246 lastnih delnic v skupni vrednosti 162,36 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 62.971.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 63.217, kar prestavlja 1,454% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 09.02.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 02.02.2015
Ponedeljek, 02 Februar 2015 07:59

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 23.01.2015 do vključno 30.01.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 805 lastnih delnic v skupni vrednosti 515,84 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 62.166.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 62.971, kar prestavlja 1,449% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 02.02.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 19.01.2015
Ponedeljek, 19 Januar 2015 08:17

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 12.01.2015 do vključno 16.01.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 24 lastnih delnic v skupni vrednosti 15,84 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 62.142.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 62.166, kar prestavlja 1,430% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 19.01.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Mesečno poročilo - december 2014
Torek, 13 Januar 2015 08:09

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan 31.12.2014

 

 

 

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,87%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,44%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

34,67%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

910.455,00 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

 

12.201.537,26 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 12.01.2015
Ponedeljek, 12 Januar 2015 07:59

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 05.01.2015 do vključno 09.01.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 171 lastnih delnic v skupni vrednosti 112,86 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 61.971.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 62.142, kar prestavlja 1,430% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 12.01.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 05.01.2015
Ponedeljek, 05 Januar 2015 09:40

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev na svoji 21. seji dne 24.07.2014 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 30.12.2014 do vključno 02.01.2015 na Ljubljanski borzi odkupila 658 lastnih delnic v skupni vrednosti 434,28 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 61.313.

Skupno število lastnih delnic po omenjenih nakupih je 61.971, kar prestavlja 1,426% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 05.01.2015

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Obvestilo o seji nadzornega sveta
Torek, 30 December 2014 08:06

ZAPIS

korespondenčne seje nadzornega sveta družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, ki je bila dne 29.12.2014.

 

 

Nadzorni svet je na omenjeni korespondenčni seji sprejel sklep o spremembi sklepa nadzornega sveta, sprejetega na 45. seji nadzornega sveta družbe dne 18.06.2014, tako da po novem glasi:

Nadzorni svet je na predlog uprave sprejel sklep o pokrivanju bilančne izgube družbe izkazane na dan 31.12.2013, v višini 5.098.578,32 EUR in sicer:

         - v višini 432.472,22 EUR iz drugih rezerv iz dobička,

         - v višini 4.643.344,40 EUR iz kapitalskih rezerv in

         - v višini 22.761,70 EUR iz zakonskih rezerv.

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-net-u in na spletni strni družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Predsednik nadzornega sveta

Matej Kovač

 
Mesečno poročilo - januar 2014
Torek, 11 Februar 2014 08:01

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.01.2014

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

4,72%

naložbe v netržne vrednostne papirje

60,71%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

34,56%

 

100,00%

   
   

Seznam desetih največjih posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

UA-Center, d.o.o., Ljubljana

949.848,28 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

874.367,50 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

10.530,00 €

Unitex, d.d., Ljubljana

9.727,20 €

Pozavarovalnica Sava, d.d., Ljubljana

2.707,20 €

 

12.165.449,76 €

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

Uprava

 
OBJAVA SKLEPOV SKUPŠČINE
Sreda, 24 Julij 2013 07:50

OBJAVA IZIDA GLASOVANJA 

na 20.  skupščini delničarjev

družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana,  ki je bila dne 23.07.2013

 

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 23.07.2013, na kateri je bilo od skupno 4.346.667 delnic (družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d. je imela v lasti 29.288 delnic) , prisotnih 3.040.490 delnic, kar predstavlja 69,95% osnovnega kapitala družbe oz. 70,42% glasovalnih pravic .

 

 

 

Sklep št. 1:

 

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Jaka Blaganje, za preštevalca glasov Ksenija Gašperšič in Tomaž Zorec. Ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka.

 

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

Sklep št. 2:

 

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.

 

Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

Sklep št. 3:

 

Na predlog nadzornega sveta, imenuje skupščina pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana za finančnega revizorja za poslovno leto 2013.

 

    Izid glasovanja:

1. Število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi:3.040.490 delnic , kar predstavlja 69,95% delež v osnovnem kapitalu

2. Število oddanih glasov za:3.040.490 delnic , kar predstavlja 100,00% delež oddanih glasov.

 

 

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

 

 

                                                                                                                             Uprava

 
Nakup lastnih delnic - 04.02.2013
Ponedeljek, 04 Februar 2013 08:41

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

Nakup lastnih delnic

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah je 18. skupščina delničarjev dne 19.09.2011 pooblastila upravo družbe Hram holding, finančna družba, d.d. za pridobivanje lastnih delnic. Pooblastilo velja za pridobitev največ  434.666 lastnih delnic, pri čemer skupni delež delnic, pridobljen za namene iz tega pooblastila, v nobenem trenutku ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Skladno s tem pooblastilom skupščine je družba pričela s pridobivanjem lastnih delnic. Delnice družba pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu, po vsakokratni tržni ceni.

 

Družba obvešča javnost, da je v obdobju od 18.01.2012 do vključno 01.02.2013 na Ljubljanski borzi odkupila 1.061  lastnih delnic v skupni vrednosti 700,26 EUR. Posrednik pri nakupih je  bila Ilirika borznoposredniška hiša d. d.

Skupno število lastnih delnic pred omenjenimi nakupi je bilo 25.451.

Skupno število lastnih delnic po omenjenimi nakupi je bilo 26.512, kar prestavlja 0,610% vseh izdanih delnic.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Ljubljana, 04.02.2013

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava     

 
<< Začetek < Prejšnja 11 12 13 14 15 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL