Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestila
Mesečno poročilo - februar 2021
Petek, 12 Marec 2021 09:12

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan 

28.02.2021

Struktura sredstev
vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,34%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,36%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,06%

ostalo

16,25%


100,00%

Seznam posamičnih naložb
naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

297.261,40 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €


10.623.078,96 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - januar 2021
Petek, 12 Februar 2021 09:07

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan 

31.01.2021

Struktura sredstev
vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,31%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,02%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,36%

ostalo

16,31%


100,00%

Seznam posamičnih naložb
naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

294.709,80 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €


10.620.527,36 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - december 2020
Četrtek, 14 Januar 2021 09:01

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan 

31.12.2020

Struktura sredstev
vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,19%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,12%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,03%

ostalo

16,66%


100,00%

Seznam posamičnih naložb
naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

278.124,40 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €


10.603.941,96 €

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - november 2020
Ponedeljek, 14 December 2020 08:42

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan 

30.11.2020

 

 

 

 

Struktura sredstev

 

 

 

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,24%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,28%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,02%

ostalo

16,46%

 

100,00%

 

 

 

 

Seznam posamičnih naložb

 

 

 

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

284.503,40 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.610.320,96 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Mesečno poročilo - oktober 2020
Četrtek, 12 November 2020 10:39

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

 

Mesečno poročilo na dan

31.10.2020

Struktura sredstev
vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,14%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,39%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,01%

ostalo

16,46%


100,00%

Seznam posamičnih naložb
naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

271.745,40 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €


10.597.562,96 €

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Informacija o primerni denarni odpravnini za delnico
Sreda, 04 November 2020 08:46

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, petega odstavka 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb in ostale veljavne zakonodaje ter skladno s skupščinskim sklepom št. 3 o umiku delnic družbe Hram holding, d.d. iz trgovanja na organiziranem trgu, sprejetem na 27. seji skupščine delničarjev dne 26.10.2020,

 

družba Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

 

Uprava družbe Hram holding, d.d. izjavlja, da bo vsem tistim delničarjem, ki so nasprotovali umiku delnic z oznako ST1R iz trgovanja na organiziranem trgu in/ali delničarjem, ki niso glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležil zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, prevzela njihove delnice in za njih plačala primerno denarno odpravnino.

Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 0,50 EUR za posamezno delnico.

 

To obvestilo bo, skladno s petim ostavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb in skladno z 10. členom Statuta družbe,objavljeno na SEO-NET-u, v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 04.11.2020

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
Informacija o umiku delnic iz trgovanja na organiziranem trgu
Sreda, 04 November 2020 08:42

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in petega odstavka 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb ter ostale veljavne zakonodaje,

družba Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Skupščina družbe je na svoji 27. seji dne 26.10.2020 sprejela naslednji sklep:

»Skupščina delničarjev sprejme sklep, da se delnice izdajatelja Hram holding, finančna družba d.d., Vilharjeva cesta 29, 1000 Ljubljana, ki so izdane v nematerializirani obliki in vpisane v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d., z ISIN kodo SI0021112105 in z oznako ST1R, umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev Ljubljanske borze d.d..

Ta sklep bo, v skladu s 1. točko osmega odstavka 125. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in v skladu s tretjim odstavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), stopil v veljavo in začel učinkovati z vpisom v sodni register, če bo sprejet z večino, ki bo vključevala najmanj 9/10 osnovnega kapitala družbe.

Skladno z določbami tretjega odstavka 125. člena ZTFI-1 in določbami drugega odstavka 4. člena ZPNPID družba Hram holding, d.d. izjavlja, da bo prevzela delnice delničarjev, ki bodo nasprotovali temu umiku in/ali delničarjev, ki ne bodo glasovali za sklep o umiku delnic z organiziranega trga, tudi če se skupščine niso udeležil zaradi razlogov na njihovi strani in bodo v treh mesecih po objavi vpisa sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register zahtevali, da družba od njih prevzame delnice za plačilo primerne denarne odpravnine, in za njih plačala primerno denarno odpravnino. Denarna odpravnina, ki jo družba ponuja, znaša 0,50 EUR za posamezno delnico.«

Za sklep je glasovalo 3.861.976 delnic, kar predstavlja 90,178% osnovnega kapitala družbe. Sklep je začel učinkovati z vpisom v sodni register, dne 27.10.2020.

 

To obvestilo bo, skladno s petim ostavkom 4. člena Zakona o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb in skladno z 10. členom Statuta družbe,objavljeno na SEO-NET-u, v časopisu Dnevnik in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 04.11.2020

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

 
OBJAVA SKLEPOV 27. SKUPŠČINE DELNIČARJEV
Torek, 27 Oktober 2020 09:59

OBJAVA SPREJETIH SKLEPOV

na 27. skupščini delničarjev

družbe HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, ki je bila dne 26.10.2020

 

Skladno z veljavno zakonodajo in Pravili Ljubljanske borze, d.d., družba HRAM HOLDING, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, 1000 Ljubljana, objavlja izid glasovanja, oziroma sklepe, sprejete na skupščini družbe, ki je bila dne 26.10.2020 na sedežu družbe, na kateri je bilo, od skupno 4.282.596 delnic, prisotnih 3.862.762 delnic, kar predstavlja 90,197 % osnovnega kapitala družbe oz. 96,707 % glasovalnih pravic.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 27.10.2020

 

Uprava

 

 

Sklepi 27. skupščine delničarjev

 
Mesečno poročilo - september 2020
Sreda, 14 Oktober 2020 07:37

Skladno s 4. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS 99/2007), ki ga je izdala Agencija za trg vrednostnih papirjev,

 

družba Hram Holding, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

objavlja

 

Mesečno poročilo na dan

 30.09.2020

   
   

Struktura sredstev

 
   

vrsta sredstev

delež v vseh sredstvih

naložbe v tržne vrednostne papirje

2,25%

naložbe v netržne vrednostne papirje

81,33%

likvidna sredstva z rokom dospelosti do 6 mesecev

0,00%

ostalo

16,42%

 

100,00%

   
   

Seznam posamičnih naložb

 
   

naložba - izdajatelj

vrednost

Napredek Bistrica, d.o.o., Ljubljana

4.632.080,01 €

Unit-as nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

2.443.192,99 €

UA-Acervo, d.o.o., Ljubljana

1.954.031,60 €

Žima nepremičnine, d.o.o., Ljubljana

1.183.785,64 €

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

285.779,20 €

Zavod za urbanizem, d.o.o., Maribor

107.886,54 €

Deželna banka Slovenije, d.d., Ljubljana

4.840,78 €

 

10.611.596,76 €

 

 

 

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Uprava

 
Nerevidirano polletno poročilo družbe Hram holding, d.d. in skupine Hram holding
Ponedeljek, 28 September 2020 09:23

Na podlagi 136. in 137. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana,

 

 

družba Hram holding, d.d. objavlja naslednje sporočilo:

 

 

Uprava družbe Hram holding, d.d. na podlagi določil veljavne zakonodaje objavlja nerevidirano polletno poročilo o poslovanju družbe Hram holdnig, d.d. in skupine Hram holding, za prvo polletje 2020.

 

 

To obvestilo bo dostopno na spleni strani družbe www.hram-holding.si za obdobje najmanj desetih let.

 

 

 

Uprava

 

 

 

Ljubljana, 28.09.2020

 

 

Polletno poročilo

 
Sklic 27. seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d.
Petek, 25 September 2020 08:23

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze d.d., objavlja Hram Holding, finančna družba, d.d. naslednje sporočilo:

 

Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana,

 

objavlja sklic 27. seje skupščine delničarjev družbe,

 

ki bo dne 26.10.2020 s pričetkom ob 10:30. uri na sedežu družbe Vilharjeva 29, Ljubljana.

 

 

Gradivo s predlogi sklepov in utemeljitvami je delničerjem na vpogled na sedežu družbe vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine in na spletni strani www.hram-holding.si.

Vzorec prijave udeležbe na skupščino, vzorec pooblastila in informacije o pravicah delničarjev so delničarjem dostopne na sedežu družbe in na spleni strani www.hram-holding.si.

 

 

Sklic skupščine je objavljen v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet, na spletni strani AJPES (eObjave) in za obdobje petih let tudi na spletni strani družbe www.hram-holding.si.

 

Ljubljana, 25.09.2020

 

Uprava

 

sklic 27. skupščine

gradivo za 27. skupščino

informacije o pravicah delničarjev

prijava na 27. skupščino

prijava in pooblastilo na 27. skupščino

 

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Naslednja > Konec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL