Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 149. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov, Hram holding, finančna družba, d.d. objavlja nadzorovano informacijo:

 

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

 

Na dan 31.01.2020 je bilo v registru imetnikov delnic družbe Hram holding, d.d., Ljubljana, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba, d.d.:

1. skupno število vseh izdanih delnic 4.282.596,

2. skupno število lastnih delnic 402.122 oziroma 9,390% izdanih delnic in

3. skupno število delnic z glasovalno pravico 3.888.474.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe (www.hram-holding.si) od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 03.02.2020

 

Hram holding, finančna družba, d.d.

Uprava

Zadnjič posodobil Ponedeljek, 03 Februar 2020 09:47