Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Seja revizijske komisije in nadzornega sveta
Sporočila za javnost

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

 

Revizijska komisija družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji 13. redni seji dne 25.04.2017 obravnavala letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za leto 2016 ter se seznanila s poročilom neodvisnega revizorja. Na seji je bila prisotna tudi pooblaščena revizorka iz družbe KPMG Slovenija, d.o.o..

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji 54. redni seji dne 25.04.2017 obravnaval, potrdil in sprejel letno poročilo družbe in skupine Hram Holding za leto 2016 ter se seznanil s poročilom neodvisnega revizorja.

Nadzorni svet družbe je potrdil in sprejel tudi revidirano poročilo o razmerjih s povezanimi družbami Hram Holding, d.d.. Nadzorni svet je obravnaval zaključno izjavo poslovodstva iz petega odstavka 545. člena ZGD-1 v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami in na njo nima pripomb.

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 25.04.2017

 

 Uprava

Zadnjič posodobil Sreda, 26 April 2017 13:23