Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta
Sporočila za javnost

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

 

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba Hram Holding, finančna družba, d.d., objavlja

 

Obvestilo o seji revizijske komisije in nadzornega sveta

Revizijska komisija družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji seji seji dne 19.07.2016 obravnavala izbor neodvisnega zunanjega revizorja družbe za poslovno leto 2016 in predlagala nadzornemu svetu, da predlaga skupščini, da za revidiranje računovodskih izkazov  družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2016 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji seji dne 19.07.2016 na podlagi predloga revizijske komisije sprejel sklep, da skupščini delničarjev predlaga, da za revidiranje računovodskih izkazov  družbe Hram Holding, d.d. in skupine Hram Holding, za poslovno leto 2016 imenuje pooblaščeno revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Nadzorni svet družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. je na svoji seji dne 19.07.2016 sprejel sklep, da skupščini delničarjev predlaga, da za člane novega nadzornega sveta družbe s 4-letnim mandatom od 31.08.2016 izvoli Mateja Kovača, Aleša Jesiha in Blanko Muster.

Nadzorni svet se je tudi seznanil s strani uprave predlaganim dnevnim redom 23. redne seje skupščine delničarjev družbe Hram Holding, finančna družba, d.d. in ga potrdil.

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Ljubljana, 22.07.2016

 

Uprava

Zadnjič posodobil Petek, 22 Julij 2016 08:02