Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklep nadzornega sveta
Sporočila za javnost

ZAPIS

 

 

korespondenčne seje nadzornega sveta družbe Hram Holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, ki je bila dne 24.03.2015.

 

 

Nadzorni svet je na omenjeni korespondenčni seji sprejel naslednji sklep:

 

Na podlagi Sklepa uprave o umiku lastnih delnic, ki je bil izdan dne 20.03.2015, se spremeni  točka 4.1 Statuta družbe, tako da po novem glasi:

»4.1 Osnovni kapital družbe znaša 13.750.418,87 (trinajstmilijonovsedemstopetdesettisočštiristoosemnajst 87/100) EUR in je razdeljen na 4.282.596 (štirimilijonedvestodvainosemdesettisočpetstošestindevetdeset) kosovnih delnic.«

 

 

 

Predsednik nadzornega sveta

Matej Kovač

 

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si  od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

Zadnjič posodobil Četrtek, 02 April 2015 10:49