Sporočilo
  • Stran uporablja piškotke

    Ta stran uporablja piškotke za navigacijo in druge funkcionalnosti. Z uporabo naše strani se strinjate, da jih lahko namestimo na vašo napravo.

    Povezava do EU direktive

Sklep uprave
Sporočila za javnost

Na podlagi 8. alineje 1. odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), točke 4.13 Statuta družbe in sklepa št. 5 sprejetega na 21. seji skupščine delničarjev družbe Hram holding, finančna družba, d.d. dne 24.07.2014,

 

uprava družbe Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana

 

izdaja

Sklep o umiku lastnih delnic

 

Umakne se 64.071 lastnih delnic družbe Hram holding, finančna družba, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, z oznako ST1R, katerih imetnica je družba sama, kar predstavlja 1,474% osnovnega kapitala družbe Hram Holding d.d.. Vse lastne delnice so bile pridobljene na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

Osnovni kapital družbe Hram holding d.d. v registrirani višini 13.956.135,94 EUR in je razdeljen na 4.346.667 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic, se z umikom 64.071 lastnih delnic družbe zmanjša tako, da po zmanjšanju znaša 13.750.418,87 EUR in je razdeljen na 4.282.596 navadnih prosto prenosljivih kosovnih delnic. Znesek v višini 163.339,25 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala in izbris umaknjenih delnic iz registra KDD. Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s 381. členom ZGD-1. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo.

 

 

Jaroslav Žontar

Predsednik uprave

 

Sašo Tanko

Član uprave

 

 

Ljubljana, 20.03.2015

 

To obvestilo bo objavljeno na SEO-NET-u in na spletni strani družbe www.hram-holding.si od datuma objave dalje, vse do zakonsko predpisanega roka petih let.

 

Zadnjič posodobil Četrtek, 02 April 2015 10:46